Tin tức
Nghiên Cứu Thị Trường Nghiên Cứu Thị Trường 24/02/2010
Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, trước khi quyết định thâm nhập một thị trường, tung ra một sản phẩm mới, hoặc thực hiện một chiến dịch quảng bá truyền thông,...
Nghiên cứu hành vi của khách hàng trực tuyến Nghiên cứu hành vi của khách hàng trực tuyến 24/02/2010
Khi quyết định tiến hành hoạt động marketing trực tuyến, cần phải hiểu được hành vi của khách hàng trên Internet....