Tin tức
Danh mục hành chánh 13/04/2010
Danh mục hành chánh
Chỉ số giá sản xuất Chỉ số giá sản xuất 24/02/2010
Chỉ số giá sản xuất hay chỉ số giá bán của người sản xuất (thường được viết tắt là PPI từ các chữ cái đầu của các từ tiếng Anh Producer Price Index)...
Chỉ số giá tiêu dùng Chỉ số giá tiêu dùng 24/02/2010
Chỉ số giá tiêu dùng (hay được viết tắt là CPI, từ các chữ tiếng Anh Consumer Price Index) là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian...
Chỉ số phát triển con người Chỉ số phát triển con người 24/02/2010
Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới...