Dịch vụ
Nghiên cứu định lượng NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG:

Đánh giá thái độ và cách sử dụng của người tiêu dùng (Usage & Attitude Study)
Đo lường thái độ, nhận thức của người tiêu dùng/khách hàng đối với nhãn hiệu, quảng cáo của công ty và so sánh với những nhãn hiệu cạnh tranh khác.

Phân tích thói quen sử dụng của người tiêu dùng/khách hàng đối với sản phẩm, nhãn hiệu của công ty. Nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua, sử dụng sản phẩm và nhãn hiệu.

Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng (Customer satisfaction)
Đo lường mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Nhận diện những yếu tố tạo ra sự không hài lòng. Tìm hiểu những phản ứng của người tiêu dùng/khách hàng khi bị phiền lòng. Đề xuất những biện pháp khắc phục và cải tiến.

Chủ động lập kế hoạch phục vụ khách hàng, giải quyết những trường hợp phàn nàn, khiếu nại của khách hàng.

Nghiên cứu thương hiệu (Brand study)
Đánh giá mức độ nhận biết của một thương hiệu và hình ảnh của thương hiệu trước và sau khi tung ra một chiến dịch quảng bá thương hiệu nhằm để đo lường hiệu quả của hoạt động truyền thông.

Đánh giá thái độ của khách hàng đối với một sản phẩm, thương hiệu để cải tiến dịch vụ khách hàng nâng cao tính cạnh tranh. Hoặc chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc về thương hiệu, bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Định vị thương hiệu: thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và thị trường về các sản phẩm trên thị trường để qua đó tìm ra một định vị thích hợp cho sản phẩm, thương hiệu của mình.

Thử nghiệm sản phẩm (Home Placement Test, Central Location Test)
Đo lường mức độ yêu thích của người tiêu dùng/khách hàng trước khi tung sản phẩm mới.
Đánh giá những cơ hội và rủi ro khi tung sản phẩm mới
.

( Vmis )