Dịch vụ
Dịch vụ truyền thông - Internet Web Conference Web-Internet Conference:

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về 1 dịch vụ truyền thông đơn giản và tiện dụng, có khả năng đáp ứng được việc truyền tải hình ảnh, âm thanh ngay tại chỗ với chất lượng cao, VMI đã đưa vào ứng dụng dịch vụ mới nhất là Vmeet - Internet Web Conference.

Vmeet - Internet Web Conference là một dịch vụ ứng dụng trong việc truyền tải hình ảnh và âm thanh đến người sử dụng ở các nơi khác nhau. Ứng dụng này được sử dụng nhiều nhất trong việc truyền tải nội dung các cuộc họp hay nội dung các cuộc nghiên cứu định tính diễn ra khi khách hàng không thể có mặt tại hiện trường.

Vmeet - Internet Web Conference  cho phép người sử dụng được thực hiện các thao tác cá nhân đơn giản trong việc tham gia conference, cho phép truyền tải tập tin, thảo luận tại chỗ qua các công cụ chát và chia sẻ các tập tin, hình ảnh hay thậm chí là truyền hình trực tiếp thông qua 1 camera đã được kết nối. 

Với hướng dẫn sử dụng dễ dàng và giao diện đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng các thao tác một cách chính xác.

An toàn hệ thống:
  • Các phòng họp được mã hóa bằng một địa chỉ phòng họp (mã ID riêng) mà chỉ người chủ trì cuộc họp biết
  • Cơ chế đặt mật khẩu phòng họp cho phép thành viên tham gia phải có ID phòng họp và nhập chính xác mật khẩu được cấp
  • Các cuộc họp chuyên dụng các kết nối được thực hiện thông qua mạng riêng trực tiếp tới trung tâm IDC của Viettel nên đảm bảo an toàn bảo mật thông tin tuyệt đối.( Vmis )