Dịch vụ
Nghiên cứu phân phối và bán lẻ

Kiểm tra bán lẻ là một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp xác định và đánh giá được tình hình chung của các hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Với những doanh nghiệp đã có sản phẩm trên thị trường, việc kiểm tra nhằm đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông và phân phối, từ đó đưa ra những hướng giải quyết mới cho các kế họach về sau.

Đối với những doanh nghiệp chưa có sản phẩm trên thị trường hoặc đang trong quá trình phát triển sản phẩm mới, việc tiến hành kiểm tra bán lẻ giúp doanh nghiệp xác định thị trường cạnh tranh, thị phần tiềm năng trong tương lai.


Điều tra các dạng cửa hàng bán lẻ (Retail Census)


- Thiết lập cơ sở dữ liệu cho hệ thống bán lẻ và phân phối.

- Đo lường thị phần phân phối của nhãn hiệu tại điểm bán lẻ.

- Đánh giá mức độ thâm nhập của sản phẩm trên thị trường, quy mô thị trường

- Đánh giá những điểm khó khăn (nếu có) của sản phẩm trên từng kênh phân phối/ loại hình phân phối

- Thành lập hệ thống bản đồ Digital Mapping 
Kiểm toán bán lẻ (Retail Audits) 

- Xác định thị phần nhãn hiệu, sản phẩm qua mức độ bán hàng thực tế tại điểm bán lẻ.

- Xác định lượng hàng đặt và tỉ lệ hàng tồn.

- Xác định giá bán lẻ và mức độ tăng giảm giá này tại những điểm bán lẻ khác nhau.


Kiểm tra phân phối và trưng bày (Distribution & Display Check)

( Vmis )