Chương trình Hỗ Trợ Người Bệnh

Patient Assistance Program / Patient Support Program – Chương Trình Hỗ Trợ Người Bệnh là một dịch vụ thị trường đặc biệt do VMIS Co., Ltd phối hợp với cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, các nhà phân phối và các bệnh viện nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho bệnh nhân bằng các chương trình hỗ trợ miễn phí một phần thuốc điều trị.

Đóng vai trò là đơn vị quản lý và điều phối các Chương Trình Hỗ Trợ Người Bệnh, đội ngũ điều phối viên của chúng tôi đang tận tình tư vấn, hỗ trợ hàng ngàn bệnh nhân cùng sự chung tay của các bác sĩ, cán bộ y tế tại các bệnh viện trên cả nước. Trên tôn chỉ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, tuân thủ các quy định của Bộ Y Tế, chúng tôi luôn đáp ứng các mục tiêu theo yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.