Nghiên cứu thị trường

VMIS Co., Ltd cung cấp công nghệ và nguồn nhân lực cho các đối tác và khách hàng đang có nhu cầu về thấu hiểu xu hướng hành động của người dùng cuối cùng, đồng thời phân tích số liệu thị trường để từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến việc ra quyết định marketing và kinh doanh cho đối tác và khách hàng.

  • Tìm hiểu vấn đề và đề xuất phương án nghiên cứu cho khách hàng
    Với kinh nghiệm nghiên cứu ở nhiều thị trường kể cả ở thị trường ngách, VMIS Co., Ltd dễ dàng nắm bắt các vấn đề khách hàng đang gặp phải. Tùy vào vấn đề, nhu cầu và đặc thù ở mỗi lĩnh vực, chúng tôi sẽ đề xuất các phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp với mục tiêu và ngân sách của đối tác và khách hàng.
  • Tổ chức, thực hiện thu thập thông tin thị trường
    VMIS Co., Ltd tự tin với nguồn nhân lực dồi dào và có các phương pháp nghiên cứu tối ưu giúp mang lại kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, VMIS Co., Ltd biết cách điều phối và quản trị nhân sự, phân công cho từng thành viên những công việc cụ thể, điều này giúp hiệu suất làm việc đạt hiệu quả cao. Kết hợp đồng thời các phương pháp nghiên cứu truyền thống, bao gồm: Khảo sát, thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân, quan sát thử nghiệm, với các phương pháp nghiên cứu hiện đại như CAPI, WATI.
  • Phân tích kết quả và tư vấn giải pháp cho khách hàng
    Chúng tôi đưa ra kết quả bằng cách minh họa và trực quan hóa dữ liệu đáp ứng cho việc hoạch định chiến lược, lập kế hoạch chiến thuật và hành động. Bên cạnh đó, VMIS Co., Ltd sẵn sàng tư vấn và đề xuất cho khách hàng nên chọn những quyết định nào để mang lại hiệu quả phù hợp nhất.