Thâm nhập và phát triển thị trường

Bên cạnh việc đưa sản phẩm và dịch vụ vào thị trường, tiếp tục cải thiện sản phẩm và phát triển dịch vụ vẫn là mối quan tâm lớn của mỗi doanh nghiệp. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển kinh doanh, VMIS Co., Ltd mang đến cho doanh nghiệp “Dịch vụ Thâm nhập và phát triển thị trường”.

Chúng tôi cung cấp giải pháp tư vấn và triển khai thực thi nghiên cứu thực địa, tìm kiếm các vị trí dựa trên các yếu tố khách quan tác động đến động lực phát triển như mật độ lưu thông khu vực, đối tượng mục tiêu của sản phẩm và dịch vụ,… từ đó lựa chọn được khu vực phát triển thành các hệ thống điểm bán giúp đối tác xây dựng và mở rộng được hệ thống phân phối.

Ngoài ra “Dịch vụ Thâm nhập và phát triển thị trường” được hiểu như “Market Intelligence”, giúp đo lường sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ qua đó bắt kịp “Insight” của người dùng và thị trường, hỗ trợ khách hàng quản lý các mối quan hệ với người dùng cuối đồng thời giúp khách hàng có những ý tưởng mới trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và marketing.